Czy yoyo to sport?

Czy yoyo to sport?

Czy ktoś z Was się kiedyś zastanawiał czym tak na prawdę jest współczesne Yo-Yo? Czy to dalej zabawka, sport, a może sztuka? W tym krótkim poście przytocze definicję sportu z encyklopedii:

„Sport, z założenia pokojowe współzawodnictwo, którego istotę stanowi INDYWIDUALNA bądź zespołowa rywalizacja (wg określonych reguł) prowadzona zgodnie z zasadami fair play oraz dążenie do osiągania jak najlepszych wyników, podejmowane także m.in. w celu rekreacji i doskonalenia własnych cech fizycznych;
wyraża się przez ćwiczenia i gry uprawiane wg określonych zasad; sprzyja zachowaniu zdrowia oraz rozwija cechy osobowości, m.in.: wytrwałość, silną wolę, zdyscyplinowanie, poczucie solidarności i koleżeństwa. W sporcie kwalifikowanym celem nadrzędnym jest osiąganie możliwie jak najlepszych wyników na zawodach różnego szczebla o zasięgu regionalnym, krajowym, światowym czy olimpijskim; wymaga to odpowiedniego przygotowania ogólnego i specjalnego, długotrwałego i intensywnego treningu”

I jak, możecie nazwać się sportowcami?